אלכס וולפוב – מטפל במגע

 

רואי רמות – פיזיותרפיסת

 

מיכאל נודלמן – פיזיותרפיסת

 

איליה פרמיאקוב – מטפל בעיסוי רפואי