FAQ

האם זה נכון שתרפיה מנואלית מכאיבה מאוד?

תרפיה מנואלית אינה תהליך אגרסיבי או מכאיב, אבל ככל שהדלקת או הפתולוגיה של המטופל מתקדמת יותר, כן התחושות תהיינה יותר ניכרות. על כל פנים, את עצמת ומשך הטיפול תמיד ניתן וצריך לתאם.

האם יש צורך להתפשט עד ללבנים במהלך הטיפול?

כן, לצורך ריפוי מוצלח חשוב שיהיה מגע ישיר עם עמוד השדרה.

עם זאת, בכל מקרה של אי-נוחות או מגבלה אחרת יש לדון עם המרפא. כל בעיה ניתן לפתור, אך יש לדון בה מראש.

אחרי הטיפול מצבי החריף. זה טוב או רע?

כל תגובה שהיא של הגוף לסדנת הטיפול מאותתת על כך שהצלחנו להשפיע על מוקד הבעיה. 20% מהמטופלים מרגישים שיפור מיידי לאחר הסדנה. 80% מהמטופלים מרגישים שחרור פנימי והקלה, אך פיזית חשים בשיירי כאבים עוקבים. נוצרת תחושה של “הרביצו לי”, שאין כל צורך להיבהל ממנה. התחושה עלולה להימשך עד יומיים.

האם עליי לעשות משהו בנוסף לטיפול?

כן, חשוב מאוד לעקוב אחרי השינויים במצבך בכל תחומי החיים. איך אתם ישנים? איך השתנה התיאבון?  איך משתנה משקל הגוף? איך משתנים הרגלי האכילה? מה אתם רואים בחלומות? אילו מחשבות עולות בראשכם? אילו הרגשות? איך השתנה אופי הכאבים?

חובה לשים לב לכל הדברים האלה, ואף רצוי לתעד אותם ביומן, על מנת שניתן יהיה לנתח את השינויים החלים במהלך הטיפול.

האם אפשר לשלב את הטיפולים שלך עם טיפולים של מומחה אחר?

הריפוי בשיטת ההבראה הטבעית אינו מנוגד לטיפול ברפואה הקונבנציונלית. לכן אסור בתכלית האיסור להפסיק על דעת עצמך נטילת תרופות שרשם הרופא!!!

בכל הנוגע למומחים מתחום הרפואה המשלימה, על כך צריך להחליט בכל מקרה לגופו, כתלות באופי המחלה.